Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


windows:windows7

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Порівняння попередніх версійПопередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
windows:windows7 [2021/12/22 10:38] – [Автоматизація] Юрійwindows:windows7 [2021/12/22 11:28] (поточний) – [Додатки] Юрій
Рядок 38: Рядок 38:
      
 Трохи автоматизуємо процес встановлення оновлень та необхідних компонентів. Трохи автоматизуємо процес встановлення оновлень та необхідних компонентів.
-   + 
-    Додамо до назви файлу оновлень ++-- це дозволить автоматично встановити оновлення, без необхідності натискати кнопки та перезавантажить комп'ютер. +  Додамо до назви файлу оновлень ++-- це дозволить автоматично встановити оновлення, без необхідності натискати кнопки та перезавантажить комп'ютер. 
-    Покладемо поруч два файли, а саме  UpdatePack7R2Start.cmd та UpdatePack7R2Finish.cmd. Це дозволить виконувати команди перед інсталяцією оновлень та після неї. В цих файлах ми пропишемо встановлення додаткових компонентів та пакетного менеджера [[windows:softs:package_manager:chocolatey|]], а також кілька програм.  +  Покладемо поруч два файли, а саме  UpdatePack7R2Start.cmd та UpdatePack7R2Finish.cmd. Це дозволить виконувати команди перед інсталяцією оновлень та після неї. В цих файлах ми пропишемо встановлення додаткових компонентів та пакетного менеджера [[windows:softs:package_manager:chocolatey|]], а також кілька програм.  
-    Використання гранично просте - потрібно запустити файл оновлень від імені адміністратора - все інше буде зроблено автоматично. Самі файли наведені в додатках+  Використання гранично просте - потрібно запустити файл оновлень від імені адміністратора - все інше буде зроблено автоматично. Самі файли наведені в додатках 
 + 
 +==== Додатки ==== 
 +<WRAP center round tip 60%> 
 +Увага, з назв потрібно прибрати перше підкреслення 
 +</WRAP> 
 + 
 + 
 +<code text |UpdatePack7R2Start.cmd> 
 +ndp48-x86-x64-allos-enu.exe /passive /norestart 
 +timeout 10 
 +</code> 
 + 
 +<code text |UpdatePack7R2Finish.cmd> 
 +IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == x86 (IF NOT DEFINED PROCESSOR_ARCHITEW6432 goto bit32) 
 +goto bit64 
 +:bit32 
 +wusa.exe Win7-KB3191566-x86.msu /quiet /norestart 
 +goto cont 
 +:bit64 
 +wusa.exe Win7AndW2K8R2-KB3191566-x64.msu /quiet /norestart 
 +:cont 
 +timeout 10 
 +SmartFix.exe /Recovery 
 +timeout 10 
 +@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin" 
 +timeout 10 
 +choco install 7zip.install sysinternals choco-cleanervcredist-all --Y 
 +</code>
 ===== Посилання ===== ===== Посилання =====
  
windows/windows7.1640169539.txt.gz · Востаннє змінено: 2021/12/22 10:38 повз Юрій