Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


windows:windows7

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Порівняння попередніх версійПопередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
windows:windows7 [2021/12/22 10:40] – [Автоматизація] Юрійwindows:windows7 [2021/12/22 11:28] (поточний) – [Додатки] Юрій
Рядок 39: Рядок 39:
 Трохи автоматизуємо процес встановлення оновлень та необхідних компонентів. Трохи автоматизуємо процес встановлення оновлень та необхідних компонентів.
  
- * Додамо до назви файлу оновлень ++-- це дозволить автоматично встановити оновлення, без необхідності натискати кнопки та перезавантажить комп'ютер.+  * Додамо до назви файлу оновлень ++-- це дозволить автоматично встановити оновлення, без необхідності натискати кнопки та перезавантажить комп'ютер.
   * Покладемо поруч два файли, а саме  UpdatePack7R2Start.cmd та UpdatePack7R2Finish.cmd. Це дозволить виконувати команди перед інсталяцією оновлень та після неї. В цих файлах ми пропишемо встановлення додаткових компонентів та пакетного менеджера [[windows:softs:package_manager:chocolatey|]], а також кілька програм.    * Покладемо поруч два файли, а саме  UpdatePack7R2Start.cmd та UpdatePack7R2Finish.cmd. Це дозволить виконувати команди перед інсталяцією оновлень та після неї. В цих файлах ми пропишемо встановлення додаткових компонентів та пакетного менеджера [[windows:softs:package_manager:chocolatey|]], а також кілька програм. 
   * Використання гранично просте - потрібно запустити файл оновлень від імені адміністратора - все інше буде зроблено автоматично. Самі файли наведені в додатках   * Використання гранично просте - потрібно запустити файл оновлень від імені адміністратора - все інше буде зроблено автоматично. Самі файли наведені в додатках
 +
 +==== Додатки ====
 +<WRAP center round tip 60%>
 +Увага, з назв потрібно прибрати перше підкреслення
 +</WRAP>
 +
 +
 +<code text |UpdatePack7R2Start.cmd>
 +ndp48-x86-x64-allos-enu.exe /passive /norestart
 +timeout 10
 +</code>
 +
 +<code text |UpdatePack7R2Finish.cmd>
 +IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == x86 (IF NOT DEFINED PROCESSOR_ARCHITEW6432 goto bit32)
 +goto bit64
 +:bit32
 +wusa.exe Win7-KB3191566-x86.msu /quiet /norestart
 +goto cont
 +:bit64
 +wusa.exe Win7AndW2K8R2-KB3191566-x64.msu /quiet /norestart
 +:cont
 +timeout 10
 +SmartFix.exe /Recovery
 +timeout 10
 +@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
 +timeout 10
 +choco install 7zip.install sysinternals choco-cleanervcredist-all --Y
 +</code>
 ===== Посилання ===== ===== Посилання =====
  
windows/windows7.1640169646.txt.gz · Востаннє змінено: 2021/12/22 10:40 повз Юрій